Grand capital untuk android
muat turun aplikasi
bertahun di dalam pasaran
masa negara indeks tempoh nilai sebelum ramalan
Tiada aktiviti

pilih

kadar faedah semasa
jadual cuti
negara Nilai semasa pertimbangan terkini Setelah membuat pertimbangan
Japan 0,10% (-0,20%) Dec. 19, 2008 Nov. 19, 2015
Australia 2,00% (-0,25%) May 12, 2015 Dec. 1, 2015
Canada 0,50% (-0,25%) July 7, 2015 Dec. 2, 2015
Eurozone 0,05% (-0,10%) Sept. 4, 2014 Dec. 3, 2015
New Zealand 2,75% (-0,25%) Sept. 10, 2015 Dec. 9, 2015
Switzerland -0,75% (-0,50%) Jan. 15, 2015 Dec. 10, 2015
United Kingdom 0,50% (-0,50%) March 5, 2009 Dec. 10, 2015
USA 0,25% (-0,75%) Dec. 16, 2008 Dec. 16, 2015
negara Tarikh cuti umum
Canada 01 September День труда
USA 01 September День труда
Switzerland 01 September День труда
China 08 September Праздник Луны и урожая
Japan 15 September День почитания престарелых
Japan 23 September День осеннего равноденствия
China 01 October День Китайской Народной Республики
Canada 13 October День благодарения

Choose your language